SOMMARKURSER

SKRIV DITT LIV | Hola Folkhögskola | 22-26 juni 2015 | Anmälan >>

Vill du skriva om ditt liv? Allas historia är värd att berättas! Varje människa bär på en unik historia. Det är lätt att minnen och berättelser, som idag känns levande, så småningom faller i glömska om ingen skriver ner dem. Den egna personliga historien är viktig att dokumentera av många anledningar.

Livsberättelsen kan bli ett ovärderligt minnesdokument som kan föras vidare till släktingar, barn och barnbarn. Den är också en del av ett större sammanhang, ett viktigt kulturarv att bevara. Du kanske vill berätta om hur du överlevt ett trauma för en vidare läsekrets? Eller skriva för dig själv i första hand, för att sammanfatta och förstå vad du varit med om?

I sommarkursen Skriv ditt liv fokuserar vi på självbiografiskt skrivande ur olika vinklar. Minneshjälp, disponering, olika sätt att skriva och vanliga skrivproblem tas upp, och såklart massor av övningar! Övningarna kommer att ställas så att du, oavsett syftet med din berättelse, ges möjlighet att skriva om ditt liv utifrån ditt eget perspektiv. Ta gärna med fotografier, gamla brev och dokument, och annat som kan hjälpa dig att trigga ditt minne.

Genomgångar, diskussioner och gemensamma övningar på förmiddagarna, eftermiddagarna ägnas åt längre skrivövningar utifrån det egna projektet. Möjlighet till individuella skrivsamtal med kursledaren Mina Widding.

Läs mer om att gå sommarkurs på Hola folkhögskola här

SKRIVANDETS HANTVERK | Skurups Folkhögskola | 27-31 juli 2015 | Anmälan >>

Skrivandet är ett hantverk, det går att lära sig knepen för att fånga läsarna och förmedla det man verkligen vill förmedla! Precis som man lär sig noter och skalor, kan vi lära oss grunderna i det som utgör skrivandets stomme.

Under denna sommarkurs går vi igenom skrivandets verktyg och genom att utveckla en skrividé till en längre text får ni öva på att skriva fram skrivandet. Genom att exempelvis lära känna dina karaktärer, skriva miljöbeskrivningar med funktion, testa vad olika tempus och berättarperspektiv gör med en text får ni känna på vad som krävs för att driva berättelsen framåt.
Innehåller även elementet textrespons, där vi läser och kommenterar varandras texter.
Efter kursens slut har ni en god stomme till en längre text, eller flera bitar av många olika berättelser att fortsätta utveckla. Vi samtalar om skrivandet och skrivrutiner, för att ge möjlighet att fortsätta skrivandet även efter kursens slut.

Förkunskaper: Du får gärna ha provat på att skriva lite innan, kanske gått en introducerande skrivkurs eller skrivit ett tag på egen hand. Har du ett projekt igång kan du ta det med dig och utveckla din text, men det går även bra att endast ta med din skrivlust!

Kost och logi: fr. 3900 kr (helpension och del i dubbelrum)

Kurstid: mån 27/7 kl.12.00 – fre 31/7 kl.15.00
Mail: skriva@minawidding.com | Facebook | Do you speak poetry? | Mina Widdings personliga hemsida