VÅRENS KURSER

Kurserna ges via ABF om inte annat angives, och hålls i Mina Widdings ateljé på Pilgatan 13, Umeå.
Anmälningar sker via ABF, följ länkarna. Scrolla ned för att se alla kurser.

HELGKURSER

Skriva med hjärtat
Heldagskurs 10-16, lördag 18 april. Anmälan via ABF
Läkande skrivande. Dyk in i dig själv för en dag, och lär dig om skrivandet som ett sätt att lära känna dig själv, bearbeta livsupplevelser och bli en mer närvarande människa. Skrivandet som verktyg för reflektion och bearbetning. Skrivandet är ett kraftfullt verktyg för att komma i kontakt med sitt innersta. Kanske har du händelser som behöver bearbetas, kanske vill du bara känna dig mera hemma i dig själv. Skrivövningar med utgångspunkt i de egna upplevelserna hjälper dig att hitta ett språk för att samtala med dig själv. Inga förkunskaper krävs!


TIDIGARE KURSER:

Skrivandets hantverk
Heldagskurs 10-16, lördag 28 februari. Anmälan via ABF
Skrivandet är ett hantverk, det går att lära sig knepen för att fånga läsarna och förmedla det man verkligen vill förmedla! Genomgång av skrivandets verktyg och hur du kan göra din text mera levande. Vi arbetar med gestaltning, och du får öva på att skriva fram skrivandet genom att exempelvis lära känna dina karaktärer, skriva miljöbeskrivningar med funktion, testa vad olika tempus och berättarperspektiv gör med din text och vad som krävs för att driva berättelsen framåt.
Du får gärna ha skrivit lite innan, även om det bara är på egen hand.

Att börja skriva självbiografiskt
Heldagskurs 10-16, lördag 28 mars. Anmälan via ABF
Vill du skriva om ditt liv? Berätta om din barndom och uppväxt och hur tiden förändrats för dina barn och barnbarn, eller hur du överlevt ett trauma för en vidare läsekrets? Kanske vill du skriva för dig själv i första hand, för att sammanfatta och förstå vad du varit med om?
Under denna lördagskurs ges en introduktion till att börja skriva självbiografiskt. Minneshjälp, disponering, olika sätt att skriva och vanliga skrivproblem tas upp, och såklart massor av övningar!
Övningarna kommer att ställas så att du, oavsett syftet med din berättelse, ges möjlighet att skriva om ditt liv utifrån ditt eget perspektiv. Ta gärna med fotografier, gamla brev och dokument, och annat som kan hjälpa dig att trigga ditt minne.
Inga förkunskaper krävs!

Skrivarinspo – kom igång och skriv!
Heldagskurs 10-16, lördag 31 januari.
För dig som är nyfiken på skrivandet och vill prova på.
Att skriva är att leka med ord! Det ska vara roligt att skriva. Är du nyfiken på vilka världar du kan skapa med din penna? Under dagen utforskar vi olika sätt att komma igång, hur man hittar eller skapar inspiration till att börja skriva och får en inblick i skrivandets olika verktyg.
Inga förkunskaper krävs.

KVÄLLSKURSER

Att börja skriva | tisdagar 18:00-20:15 | 8 ggr | varannan vecka | kursstart 10 februari
Anmälan via ABF
Att skriva är att leka med ord! Det ska vara roligt att skriva. Är du nyfiken på vilka världar du kan skapa med din penna? Under kursen utforskar vi olika sätt att komma igång, hur man hittar eller skapar inspiration till att börja skriva och får en inblick i skrivandets olika verktyg. Poesi, prosa, självbiografi – vi provar på det mesta. Inga förkunskaper krävs.

Textrespons | torsdagar 18:00-21:00 | 8 ggr | varannan vecka | kursstart 12 februari
Anmälan via ABF
Fördjupningskurs för dig som redan har ett skrivprojekt igång, och kanske har erfarenhet från tidigare kurser av att ge och få respons. Konstruktiv respons är stommen i kursen, genom att läsa och ge feedback på varandras texter utvecklar ni era egna skrivkunskaper och förbättrar er text. Tematiska skrivuppgifter som går att tillämpa på det egna skrivprojektet, kommer att ges mellan varje träff.

PÅGÅENDE:

Skriv ditt liv – nybörjarkurs| tisdagar 13:00 | varannan vecka | 9 ggr kursstart 27 januari

Självbiografiskt skrivande för seniorer. Allas historia är värd att berättas! Varje människa bär på en unik historia. Det är lätt att minnen och berättelser, som idag känns levande, så småningom faller i glömska - om ingen skriver ner dem. Den egna personliga historien är viktig att dokumentera, av många anledningar. Livsberättelsen blir ett ovärderligt minnesdokument som kan föras vidare till släktingar, barn och barnbarn. Den är också en del av ett större sammanhang, ett viktigt kulturarv att bevara. Vi hjälps åt att trigga varandras minnen genom diskussioner utifrån boken "Skriv ditt liv" frågelistor och gör skrivövningar ihop. Ingen förkunskap krävs!

Skriv ditt liv – fortsättningskurs | onsdagar 13:00 | 10 ggr | varannan vecka | kursstart 14 januari

Självbiografiskt skrivande för seniorer. För dig som redan gått en nybörjarkurs eller på egen hand redan påbörjat berättelsen om ditt liv. Ni fortsätter att minnas tillsammans genom att dela era berättelser och göra tematiska skrivövningar, men får också fördjupa er i att utveckla själva texten, fylla luckor där det fortfarande saknas text, jobba med livsberättelsens struktur och sammanfogning, samt ge och få respons på era texter.

Skriv ditt liv – Utveckla | torsdagar 13:00 | 9 ggr | varannan vecka | kursstart 29 januari

Självbiografiskt skrivande för seniorer. För dig som kommit en bra bit med ditt skrivande, och känner att du vill ha hjälp att utveckla den skrivartekniska biten genom konstruktiv textrespons. Jakten på den röda tråden - hur får man texten att hänga samman och vad ska stå var? Vi går igenom struktur och disposition för att hitta det sätt som passar just er självbiografi. Tillsammans utforskar vi också olika vägar att slutföra självbiografin.

Utveckla ditt skrivande | onsdagar 18:00-20:15 | 9 ggr | varannan vecka | kursstart 28 januari

Skrivandet är ett hantverk, det går att lära sig knepen för att fånga läsarna och förmedla det man verkligen vill förmedla! I denna kurs får du möjlighet att utveckla en skrividé till en lite längre text. Genomgång av skrivandets verktyg och hur du kan göra din text mera levande. Vi arbetar med gestaltning, och du får öva på att skriva fram skrivandet genom att exempelvis lära känna dina karaktärer, skriva miljöbeskrivningar med funktion, testa vad olika tempus och berättarperspektiv gör med din text och vad som krävs för att driva berättelsen framåt.
Innehåller även elementet textrespons, där vi läser och kommenterar varandras texter. Du får gärna ha testat på att skriva innan, kanske gått en tidigare skrivkurs eller skrivit för byrålådan.


Mail: skriva@minawidding.com | Facebook | Do you speak poetry? | Mina Widdings personliga hemsida